Eksperci ONZ wydali oświadczenie w sprawie dekretu Łukaszenki, który zabrania Białorusinom wymiany paszportów za pośrednictwem białoruskich placówek dyplomatycznych.

W oświadczeniu zauważono, że dekret wpisuje się w represyjną politykę władz w Mińsku karania białoruskich emigrantów.

„Dekret dotknie szczególnie tych, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia kraju w wyniku masowych represji po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 r., w tym uczestników pokojowych protestów. Obywatele ci nie mogą bezpiecznie wrócić na Białoruś. Faktycznie ten dekret jest nadużyciem środków bezpieczeństwa i stanowi część celowej polityki karania Białorusinów na emigracji, w tym działaczy na rzecz praw człowieka, dziennikarzy i przedstawicieli opozycji, za ich rzekomą nielojalność polityczną” – stwierdzono w oświadczeniu.

Eksperci ONZ zauważają, że dekret dyskryminuje obywateli Białorusi mieszkających za granicą i ogranicza ich prawa, w tym prawo do rejestrowania urodzeń i nadawania obywatelstwa dzieciom urodzonym za granicą.

Autorzy oświadczenia wezwali władze białoruskie do uchylenia dekretu i zapewnienia usług konsularnych zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 r.

Eksperci ONZ wskazują, że w przypadku powrotu na Białoruś obywateli tych mogą spotkać represje. Wzywają państwa członkowskie ONZ, aby nie deportowały Białorusinów, których paszporty utraciły ważność.

Sygnatariusze wzywają państwa członkowskie ONZ do ułatwienia wydawania alternatywnych dokumentów podróży obywatelom Białorusi, którzy nie mogą bezpiecznie wrócić do domu.

Źródło: wb24.org/ohchr.org

Fot. Pixabay

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)