W dniach 22-24 września w Warszawie odbyło się kolejne Światowe Forum Mediów Polonijnych. Wydarzenie zainaugurował w Kancelarii Premiera Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak. Jednym z uczestników forum był redaktor naczelny portalu “Wirtualna Białoruś 24”, Władysław Boradyn.

W tym roku wyjątkowo nałożyły się w czasie terminy Światowego Forum Mediów Polonijnych i Zjazdu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, stąd powstał pomysł, aby zwołać wspólne spotkanie. W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu dziennikarzy polonijnych niemal ze wszystkich kontynentów świata.

W przemówieniu inaugurującym minister Dziedziczak wskazywał na istotną rolę mediów polonijnych w budowaniu dobrego wizerunku Polski i Polaków w ich krajach zamieszkania.

„Bardzo ważną rolą jest reagowanie na ataki na Polskę, ale przede wszystkim, żeby pisać o Polsce dobrze, chwalić się w sposób zrozumiały dla odbiorcy zagranicznego naszą historią, naszymi sukcesami, ale też opowiadać o tym, co się działo w ostatnim czasie, choćby o tej bezprecedensowej w skali świata pomocy Polski i Polaków dla uchodźców – tych prawdziwych uchodźców – czyli uchodźców z Ukrainy” – powiedział Jan Dziedziczak.

W trakcie inauguracji, z okazji 10 rocznicy powołania Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, Rajmund Klonowski, prezes tej organizacji, otrzymał od Ministra Dziedziczaka Odznakę Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą.

„Polacy tylko za bycie Polakami, tylko za bycie dziennikarzami są wsadzani do więzień na Białorusi, są przetrzymywani w karcerach, są prześladowani. Polacy, także polscy dziennikarze na Ukrainie po prostu giną fizycznie w wojnie, którą wywołała po raz kolejny imperialistyczna Rosja. To, co łączy zrzeszane przez nas 43 redakcje z dziewięciu krajów, to jest unikalne doświadczenie, którego też nikomu nie życzymy, okupacji rosyjskiej” – powiedział w wystąpieniu Rajmund Klonowski.

Następnie nastąpiło wręczenie statuetki Słowo Polonii, przyznawanej zasłużonym dziennikarzom przez Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych. W tym roku statuetkę przyznano Joannie Majksner-Pińskiej za wydawanie miesięcznika kulturalno-edukacyjnego “Dwukropek” w Republice Południowej Afryki.

Prezes Stowarzyszenia Teresa Sygnarek przypomniała o więzionym w nieludzkich warunkach czołowym polskim dziennikarzu na Białorusi Andrzeju Poczobucie. Dwa lata temu Stowarzyszenie przyznało mu statuetkę w kategorii „Za wolność słowa”.

„Jak doskonale zdajecie sobie sprawę, ta statuetka stoi i czeka na niego. Pisaliśmy wiele odezw, apeli, protestów, pism w sprawie Andrzeja Poczobuta. W tej chwili jego sytuacja jest tragiczna, bo tak jak nie udało się Łukaszence złamać jego duchowo i ideologicznie, tak starają się go teraz złamać fizycznie. Starajmy się cały czas apelować do całego świata” – powiedziała prezes ŚSMP.

Kolejnego dnia uczestnicy Forum spotkali się na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Do poprowadzenia wykładów zostali zaproszeni wybitni specjaliści w dziedzinie mediów. Oprócz wykładów odbyła się też część praktyczna, gdzie uczestnicy Forum mieli okazję poćwiczyć wspólnie sztukę umiejętnego wysławiania się oraz nauczyli się wykorzystywać sztuczną inteligencję do pomocy przy tworzeniu treści dziennikarskich.

Ostatniego dnia forum odbyły się panele dyskusyjne, podczas których forumowicze podjęli dyskusję na temat problemów i wyzwań, przed jakimi stoją dzisiaj media polonijne. Rozmawiano m.in. o sytuacji mediów polskich na Białorusi i Ukrainie, o rozwijaniu wspólnoty mediów polonijnych oraz roli tych mediów w tworzeniu propolskiego lobby na całym świecie. W trakcie dyskusji poruszono także kwestie dotyczące współpracy Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych z innymi organizacjami, zrzeszającymi polskich i polonijnych dziennikarzy, m.in. z Federacją Mediów Polskich na Wschodzie.

Źródło: wb24.org, IAR

Fot. Jan Rzepka PoloniaToMy

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)