Dziś na terenie warszawskiej Cytadeli rozpoczęło swoją działalność Muzeum Historii Polski. W wydarzeniu wzięli udział m.in. prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, a także wicepremier Jarosław Kaczyński. To największa inwestycja muzealna w historii Polski.

„To muzeum było marzeniem i ideą śp. prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego. Uważał je za jedno z najważniejszych zadań, które powinni zrealizować ci, którzy ponoszą odpowiedzialność za przyszłe pokolenia Rzeczypospolitej. Ono jest w miejscu niezwykle ważnym i niezwykle symbolicznym z punktu widzenia historii: na Cytadeli Warszawskiej. Symbolu próby i autentycznego zniewolenia Polaków przez 80 lat. Symbolu zniszczenia ruchu narodowowyzwoleńczego i woli wyzwolenia narodu. Trudno w Polsce znaleźć lepsze miejsce na to, by dokumentować polską historię. Nie mam wątpliwości, że ten obiekt będzie kształtował przyszłą Rzeczpospolitą. Wierzę w to, że coraz mocniejszą, coraz silniejszą swoimi obywatelami, ich postawą, ich wiedzą, ich umiejętnością patrzenia w przyszłość, także przez pryzmat dobrze udokumentowanej przeszłości” – powiedział Prezydent RP.

„Jest rzeczą symboliczną, że w tym wyjątkowym miejscu, miejscu męczeństwa narodu polskiego, miejscu, w którym mordowani byli polscy patrioci, staje Muzeum Historii Polski. To co tutaj powstaje, to nie tylko gmach. To symbol, który ma nas prowadzić ku przyszłości” – ocenił premier Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczył, Muzeum będzie służyło wszystkim pokoleniom i wszystkim mieszkańcom Polski i każdy mieszkaniec z każdej miejscowości jest do niego zaproszony. „Budowa tego wspaniałego gmachu świadczy o tym, że jesteśmy na drodze do zwycięstwa. Do odbudowania właściwej roli Rzeczypospolitej na mapie Europy i na mapie świata” – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Z kolei jak zaznaczył prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Muzeum Historii Polski jest największą i najważniejszą inwestycją państwa polskiego w dziedzinie kultury.

„Historia naszego kraju otrzymała godne miejsce, w którym możemy ją prezentować bez białych plam, bez przemilczeń i bez przeinaczeń, w całym jej bogactwie i z całą odpowiedzialnością. Dzisiaj wreszcie możemy opowiedzieć o naszych przodkach. O ich nierzadko zagmatwanych losach, heroicznych i tragicznych decyzjach, upadkach i zwycięstwach, osiągnięciach, które w poczuciu odpowiedzialności kontynuujemy. To opowieść o sile wspólnoty, o wolności i solidarności, o wartościach, z jakich Polska wyrastała i wyrasta, szczególnych i uniwersalnych zarazem. Opowieść kierowana nie tylko do naszych rodaków, ale też do wszystkich, którzy odwiedzą muzeum i muzealny park na warszawskiej Cytadeli” – zaznaczył prof. Gliński.

Muzeum Historii Polski powstało 2 maja 2006 r. Od samego początku organizowało ekspozycje, edukowało i na różne sposoby popularyzowało historię. Przez długie lata wyzwaniem pozostawał jednak brak stałej siedziby. Zasadniczą zmianę przyniósł dopiero przełom lat 2015 i 2016. Z inicjatywy wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego rząd zatwierdził lokalizację Muzeum na warszawskiej Cytadeli i zabezpieczył odpowiednie środki finansowe. Już w listopadzie 2016 r. zaprezentowano projekt siedziby instytucji, a w lipcu 2018 r. symbolicznie wbito pierwszą łopatę pod jej budowę. Budowy nie zatrzymały ani pandemia Covid-19, ani inwazja rosyjska na Ukrainę i wywołane nią problemy ekonomiczne.

Gmach Muzeum Historii Polski to jeden z najnowocześniejszych budynków, jakie powstały w ostatnim czasie w naszym kraju. Efektowna marmurowa elewacja nawiązuje do kolejnych warstw naszej historii: od czasów najdawniejszych do współczesności. Można w niej dostrzec metaforę historii jako procesu: nakładanie się kolejnych warstw wydarzeń i powstawanie wspólnego dziedzictwa. Kamienne płyty fasady zdobione są reliefami, nawiązującymi do symboli polskiej architektury. Począwszy od Drzwi Gnieźnieńskich, przez ornamenty romańsko-gotyckie, zdobienia inspirowane zamkiem na Wawelu, aż po dwudziestowieczny modernizm.

Od 29 września do 1 października 2023 roku Muzeum Historii Polski zaprasza na Festiwal Otwarcia nowej siedziby. W programie wydarzenia znalazły się, m.in. kuratorskie oprowadzanie po wystawie, debaty, warsztaty dla najmłodszych, gry terenowe, wizyta na tarasie widokowym, spektakle i pokazy filmowe.

Źródło: gov.pl, sejm.gov.pl

Fot. Rafał Chmielewski / Muzeum Historii Polski

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)