45% Białorusinów, którzy wyjechali do Polski, planuje pozostać w tym kraju na stałe. Świadczą o tym dane badania pt. „Emigracja białoruska w Polsce”, przeprowadzonego przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego.

Głównym powodem opuszczenia kraju przez Białorusinów mieszkających w Polsce była obawa przed represjami (86%).

Dla połowy respondentów Polska to kraj, w którym “żyje się ogólnie lepiej niż na Białorusi”.

22% respondentów jest gotowych wrócić na Białoruś, jeśli sytuacja na to pozwoli, 28% nie zdecydowało się w sprawie swoich dalszych planów.

73% stwierdziło, że większość czasu spędza poza domem ze swoimi rodakami.

Większość respondentów uważa, że ​​język białoruski powinien być jedynym językiem urzędowym na Białorusi. 52% jest przekonanych, że należy to zrobić jak najszybciej.

76% uważa, że Polska utrzymuje przyjazne nastawienie do Białorusi. Respondenci uważają ją za najbardziej przyjazną spośród sąsiednich krajów (najmniej przyjaznym krajem jest Rosja – 61%).

Organizatorzy ankiety zaznaczają, że podczas badania mieli do czynienia “ze społecznością emigrantów o jasnych, jednoznacznych poglądach, dla których nie ma miejsca we współczesnym państwie białoruskim”.

Źródło: wb24.org/pozirk

Fot. belarusam.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)