Operator wizowy VFS.global informuje o zmianach w przepisach dotyczących składania dokumentów na wizy krajowe w centrach wizowych w obwodzie mińskim i brzeskim.

Od 16 października obywatele Białorusi powinni składać dokumenty na wizy krajowe w centrach wizowych według kryterium terytorialnego (zgodnie z miejscem zamieszkania):

  • w centrach wizowych w Mińsku, Mohylewie i Homlu — obywatele Białorusi zarejestrowani według miejsca zamieszkania w obwodzie mińskim, mohylewskim, homelskim i witebskim
  • w centrach wizowych w Brześciu, Baranowiczach i Pińsku — obywatele Białorusi zarejestrowani według miejsca zamieszkania w obwodzie brzeskim
  • w centrach wizowych w Grodnie i Lidzie — obywatele Białorusi niezależnie od miejsca rejestracji.

Składając dokumenty w centrach wizowych w obwodzie mińskim i brzeskim, posiadacze paszportów biometrycznych muszą okazać dokument potwierdzający rejestrację w miejscu zamieszkania w odpowiednim regionie.

Źródło: wb24.org/visa.vfsglobal.com

Fot. onliner.by

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)