Dokładnie 45 lat temu, 16 października 1978 roku, kard. Karol Wojtyła został obrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł II. Ten historyczny moment miał ogromne znaczenie dla Kościoła katolickiego i całego świata, ponieważ Karol Wojtyła stał się pierwszym papieżem z Polski oraz pierwszym spoza Włoch od wielu wieków. Papież Jan Paweł II sprawował swój urząd przez niemal 27 lat, wprowadzając liczne reformy i odgrywając istotną rolę w doprowadzeniu do upadku komunizmu.

Krótko po swoim wyborze, nowy papież pojawił się na balkonie bazyliki Świętego Piotra i wygłosił przemówienie do wiwatujących tłumów. Powiedział m.in.: „Najdostojniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej”. Słowa te były później wielokrotnie powtarzane jako najbardziej symboliczne.

Uroczysta inauguracja pontyfikatu odbyła się 22 października 1978 r. W homilii Jan Paweł II mówił: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoje. Nie lękajcie się!”. Te słowa uznano za programową wypowiedź pontyfikatu.

Jan Paweł II był nazywany papieżem-pielgrzymem. W czasie prawie 27-letniego pontyfikatu odbył aż 104 pielgrzymki zagraniczne. Polska była krajem najczęściej odwiedzanym przez Jana Pawła II.

W czasie pierwszej pielgrzymki do Polski (2-10 czerwca 1979 r.) Jan Paweł II, w homilii wygłoszonej podczas mszy św. przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, wezwał rodaków do szczególnej odpowiedzialności za losy kraju i ojczyzny.

Wypowiedział wówczas wiekopomne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”. Zostały one odebrane jako wezwanie do przemian ustrojowych i odbudowy wolności w Polsce. Zdaniem wielu analityków to, co papież mówił podczas tej pielgrzymki, przyczyniło się do narodzin “Solidarności” a w konsekwencji do obalenia ustroju komunistycznego w Europie Wschodniej.

16 października od 2005 roku jest świętem ustanowionym przez Sejm. Święto wyznaczono “w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory”.

Źródło: wb24.org/prezydent.pl

Fot. twitter.com/EpiskopatNews

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)