Na Białorusi będą informować o poborze za pomocą SMS-a, a przy zmianie numeru telefonu Białorusini będą musieli zgłaszać to do komisariatu wojskowego. Odpowiedni projekt ustawy „O zmianie ustaw w kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa narodowego” został opublikowany na Krajowym Portalu Prawnym.

W projekcie ustawy przewidziano nowy rodzaj wezwania – za pośrednictwem SMS: “Obywatele mogą być informowani o konieczności stawienia się w komisariacie wojskowym lub w departamencie KGB za pomocą wiadomości SMS”.

SMS-em mogą być powiadamiani w przypadku mobilizacji, a także na wydarzenia związane z przygotowaniami mobilizacyjnymi. Operatorzy telekomunikacyjni będą zobowiązani do przeprowadzania masowej wysyłki  SMS-ów na podstawie list sporządzonych przez komisariaty wojskowe i KGB. Fakt wysłania będzie wystarczający, aby wiadomość była uznawana za prawnie dostarczoną adresatowi.

Ponadto operatorzy będą musieli na żądanie komisariatów wojskowych lub KGB w ciągu tygodnia dostarczyć informacje o numerach telefonów Białorusinów, będących w ewidencji wojskowej. Obywatele z kolei będą musieli zgłaszać zmianę osobistego numeru telefonu w komisariacie wojskowym.

Papierowe wezwania pod podpis będą wręczane nie tylko w miejscu zamieszkania powołanego, ale także w miejscu pracy i “miejscu pobytu”.

Źródło: wb24.org/mediazona.by

Fot. Pixabay

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)