Sejm Łotwy usunął wzmiankę dotyczącą obywateli Białorusi z projektu ustawy o ruchu drogowym — informuje biuro prasowe przewodniczącego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Biura Cichanouskiej Anatolij Lebiedźko i Witalij Mołczanow, spotkali się w Sejmie Łotwy z grupą parlamentarną “Za Demokratyczną Białoruś”. Wynikiem tego spotkania była decyzja Komisji do Spraw Gospodarki Narodowej łotewskiego parlamentu o wykreśleniu z “czarnej listy” samochodów na białoruskich numerach rejestracyjnych.

“Podczas spotkania w Sejmie Łotwy znaleźliśmy odpowiednie słowa i argumenty, które przekonały deputowanych do usunięcia wzmianki o obywatelach Białorusi z projektu ustawy o ruchu drogowym” — mówi doradca Swiatłany Cichanouskiej ds. reformy konstytucyjnej i współpracy międzyparlamentarnej, Anatolij Lebiedźko.

O tym, że Łotwa nie chce widzieć samochodów z białoruskimi tablicami rejestracyjnymi na swoich ulicach, dowiedzieliśmy się na początku października. Aby uniknąć konfiskaty pojazdów, trzeba było je przerejestrować i uzyskać łotewskie numery.

Źródło: wb24.org/euroradio

Fot. onliner.by

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)