Od 13 listopada przy składaniu dokumentów w polskim centrum wizowym VFS Global w celu uzyskania wizy biznesowej standardowe zaproszenie już nie wystarczy. O zmianie zasad dotyczących zaproszeń na wizy Schengen w tej kategorii informuje strona VFS Global.

Zgodnie z nowymi przepisami zaproszenie składane w celu uzyskania wizy biznesowej musi być zarejestrowane w Rejestrze Zaproszeń w urzędzie wojewódzkim lub „autentyczność podpisu osoby zapraszającej musi być poświadczona przez polskiego notariusza”.

Na początku października w polskich centrach wizowych na Białorusi wprowadzono także zasadę, że składanie dokumentów na wizę Schengen powinno odbywać się według miejsca rejestracji (wcześniej można było zgłosić się do dowolnego centrum).

Źródło: wb24.org/visa.vfsglobal.com

Fot. onliner.by

Polecamy również:

Ważne zmiany dotyczące ubiegania się o wizę krajową 

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)