Osoby z Kartą Polaka po osiedleniu się w Polsce mogą skorzystać z ulg podatkowych przez cztery lata. Pojawia się pytanie, czy tracą te ulgi, jeśli okres ważności Karty Polaka upłynął? Wyjaśnienie w tej sprawie udzieliła skarbówka, informuje portal Zerkalo.io.

Zgodnie z polskim prawodawstwem, cudzoziemcy z Kartą Polaka w ciągu czterech lat po przeprowadzce do Polski są zwolnieni od płacenia podatków od dochodów do kwoty 85,5 tys. złotych (około 20 tys. dolarów) rocznie. Wolne od podatku dochodowego są przychody osiągnięte: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, pozarolniczej działalności gospodarczej, a także zasiłków z tytułu ciąży i porodu.

Ulga została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2022 roku i na razie jej stosowanie budzi pytania. Do redakcji Zerkalo.io zwrócił się obywatel Białorusi z prośbą o wyjaśnienie jednego z niuansów, który nie został jasno określony w przepisach prawa.

Mężczyzna przeprowadził się do Polski w 2022 roku na podstawie wizy krajowej, uzyskanej dzięki Karcie Polaka, i otworzył działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca. W 2023 roku przyznano mu stały pobyt w Polsce. Po tym wydarzeniu ważność jego Karty Polaka wygasła. Dla mężczyzny pozostało niejasne, czy zachowuje on prawo do ulgi podatkowej w 2023 roku i kolejnych latach, czy ulga “przepada” wraz z Kartą Polaka.

Jak wyjaśnia urząd skarbowy, w takich przypadkach kluczowym warunkiem jest przeprowadzka do Polski na podstawie Karty Polaka, i to po raz pierwszy (osoba nie mogła wcześniej mieszkać w Polsce). Jeśli w momencie przeprowadzki Karta Polaka była ważna, oznacza to, że prawo do ulgi podatkowej jest zachowywane przez wszystkie cztery przewidziane lata, nawet jeśli Karta Polaka wygasa w związku z uzyskaniem stałego pobytu lub obywatelstwa.

Warto dodać, że taka ulga przysługuje nie tylko posiadaczom Karty Polaka, ale także obywatelom innych krajów UE, strefy euro, Szwajcarii, jeśli przeprowadzają się do Polski po raz pierwszy. To samo dotyczy osób posiadających polskie obywatelstwo, które zawsze mieszkały za granicą.

Źródło: wb24.org/zerkalo.io/prawo.pl

Fot. eurostudy.info

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)