W minionym tygodniu doszło do znaczącego wzbogacenia składu Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem III kadencji. Na nowego członka został powołany prezes Fundacji Młode Kresy Mirosław Kapcewicz, który przyjął to zadanie z wielkim honorem i zaangażowaniem. Jego misją będzie praca na rzecz młodych Polek i Polaków zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Nowy radny, choć nowy w tej roli, nie kryje entuzjazmu i gotowości do działania. Podkreśla swoje korzenie kresowe, co niewątpliwie wniesie do Rady unikatową perspektywę i głębsze rozumienie potrzeb i aspiracji młodzieży polskiej ze Wschodu. Jego priorytetem będzie zacieśnianie więzi międzykulturowych, co jest kluczowe dla budowania silnej tożsamości narodowej wśród młodych Polaków rozsianych po całym świecie.

Wyrazem zaufania do jego kandydatury była pochwała od Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Profesora Piotra Glińskiego, co stanowi ważne poparcie dla nowego radnego. To poparcie przekłada się na wysokie oczekiwania, jakie społeczność kresowa wiąże z jego działalnością w Radzie.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, działając już w trzeciej kadencji, pełni ważną funkcję w kształtowaniu polityki młodzieżowej, stawiając przed sobą zadanie nie tylko dialogu, ale i realnego wpływu na warunki życia i rozwoju młodzieży. Działania tego organu mają bezpośredni wpływ na szeroko rozumianą politykę edukacyjną, kulturalną oraz integracyjną. W Radzie zasiadają przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad gmin, młodzieżowych rad powiatów, młodzieżowych sejmików województw i Parlamentu Studentów RP.

Wysyłam
Ocena czytelników
3 (2 głosów)