Prorosyjska i prorządowa aktywistka Olga Bondariewa walczy przeciwko katolikom – nie spodobało jej się, że w Diecezji Witebskiej zdecydowano się zorganizować uroczystości z okazji 400. rocznicy męczeńskiej śmierci katolickiego świętego Jozafata Kuncewicza.

Bondariewa wrzuciła kilka wpisów na ten temat w swoim Telegramie, a także wysłała donos do pełnomocnika ds. wyznań i narodowości Białorusi, Aleksandra Rumaka.

Jednak nieoczekiwanie otrzymała od niego odmowę.

„Informujemy, że kwestie czci świętych i kanonizacji znanych historycznych postaci należą wyłącznie do kompetencji danej konfesji, w tym przypadku Kościoła katolickiego” – napisano w odpowiedzi.

Bondariewa jednak nie była zadowolona z otrzymanej odpowiedzi. Natychmiast napisała kolejny list.

„W związku z ‘niemerytoryczną odpowiedzią i postawieniem pytania o niedopuszczenie do przeprowadzenia uroczystości na cześć J. Kuncewicza’, informujemy, że zgodnie z częścią drugą artykułu 8 Ustawy Republiki Białorusi ‘O wolności sumienia i organizacjach religijnych’ państwo nie ingeruje w działalność organizacji religijnych, o ile nie jest to sprzeczne z prawodawstwem Republiki” – głosi list podpisany przez Rumaka.

Jozafat Kuncewicz – metropolita unicki, uznany za świętego przez Kościół katolicki (1580–1623). Był orędownikiem zjednoczenia chrześcijan. Dzięki jego działalności powstały nowe klasztory bazyliańskie. Zasłynął jako wybitny kaznodzieja i organizator życia kościelnego. Został zabity w Witebsku przez prawosławnych fanatyków, a jego ciało wrzucono do Dźwiny. Kościół katolicki ogłosił Kuncewicza męczennikiem, a w 1867 roku został on kanonizowany.

Źródło: wb24.org/nashaniva.com

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)