W dniach od 12 do 19 listopada w Wilnie odbywać się będzie tradycyjny Odpust Opieki Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia. W trakcie tych uroczystości w sposób szczególny wspominana będzie wizyta papieża Jana Pawła II na Litwie sprzed 30 lat. Papież Polak wskazał wówczas Ostrą Bramę jako wyjątkowe miejsce spotkania z Matką Chrystusa i Matką Kościoła oraz jako miejsce jedności wiernych z całej Litwy.

W trakcie Opiek rozważany będzie tekst pieśni Magnificat (Łk 1, 47-55), w której Maryja wychwala Boga za udzielone Jej łaski i za wywyższenie, które uczyniło Ją Matką Zbawiciela, a tym samym Matką wszystkich, którzy do Niego należą. Maryja jest podana za przykład, w jaki sposób powinniśmy wychwalać Pana i Mu dziękować. Prosimy Maryję o wstawiennictwo w naszych sprawach.

Pierwsze uroczystości, jakie obchodzono ku czci Matki Boskiej Ostrobramskiej odbyły się po pożarze Wilna 18 maja 1706 r. Liczni wilnianie zaświadczyli, że doznali wtedy Jej pomocy, niektórzy twierdzili, że nad kościołem Św. Teresy i kaplicą Ostrobramską widzieli objawienie Matki Bożej, która gasiła płomienie ognia. Od tego czasu, co roku 18 maja zbierały się orkiestry z całego miasta i od świtu do zmroku wdzięcznie grali śliczne melodie Najświętszej Panience. Obyczaj ten zanikł zapewne po 1715 r. , kiedy spłonęła drewniana kaplica.

Od 1735 r. w drugim tygodniu listopada zaczęto obchodzić święto opieki Matki Boskiej. W 1761 r. założono Bractwo Opieki P. Maryi, któremu w 1773 r. papież Klemens XIV nadał dwa przywileje, w których udzielał członkom Bractwa odpustów. Pierwszy odpust mogli otrzymać w dniu przystąpienia do Bractwa i w święto Opieki Matki Boskiej. Drugi przywilej odpustowy wiązał się z mszą za zmarłych członków Bractwa. Od tego czasu święto Opieki Matki Boskiej rozrosło się w ośmiodniowy odpust Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia. Odpust kończył się uroczystym odśpiewaniem Litanii, któremu przewodziła orkiestra miejska. Odpust opieki Matki Boskiej obchodzony jest obecnie przez osiem dni w tym tygodniu listopada, w którym przypada 16-ty dzień tego miesiąca.

Msze św. w kaplicy Ostrobramskiej w niedziele o godz. 11. 00 i 13.00 będą się odbywały przy otwartym oknie.

Ostrobramskie Centrum Pielgrzymkowe czynne codziennie w godz. od 10.00 do 19.00.

Transmisję Mszy św. można będzie oglądać na stronie internetowej ausrosvartai.lt.

Źródło: wb24.org/ausrosvartai.lt

Фота: wikipedia.org

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (2 głosów)