W Warszawie odbył się kolejny Marsz Niepodległości, który w tym roku zgromadził uczestników z Polski, Litwy, Białorusi i Łotwy. Zorganizowany w ramach Marszu przez Fundację Młode Kresy oraz białoruską organizację „Ruch”, Blok Międzymorza stał się wyrazem jedności i solidarności w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu oraz dążenia do zachowania swojej kultury i tożsamości narodowej. Inicjatywa ta była również hołdem dla historycznej unii, która łączyła przez wieki te narody.

Uczestnicy marszu, którzy wyruszyli z ronda Dmowskiego o godz. 15:00, po dwóch godzinach dotarli na błonia Stadionu Narodowego. W bloku, w którym dumnie maszerowali przedstawiciele narodów dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, widać było flagi narodowe Polski, Białorusi, Litwy i Łotwy. Na czele kolumny niesiono baner z napisem “INTERMARIUM – Moc i Bezpieczeństwo Naszych Narodów!”.

To coroczne wydarzenie, które od lat przechodzi ulicami Warszawy, upamiętnia odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów. Od 2011 roku organizacją marszu zajmuje się Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. W tym roku wydarzenie odbyło się pod hasłem “Jeszcze Polska nie zginęła”.

Wysyłam
Ocena czytelników
4,5 (8 głosów)