W dniach 9-11 listopada w białostockim Muzeum Pamięci Syberii odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja „Polacy na Białorusi, Od Powstania Styczniowego do XXI wieku”. Tegoroczna edycja skupiała się na zagadnieniu oświaty polskiej na terytorium obecnej Białorusi na tle sytuacji szkolnictwa polskiego na Litwie i Ukrainie.

Konferencja poruszyła szereg istotnych kwestii historycznych i współczesnych, obejmujących szeroki zakres tematyczny dotyczący sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi:

  • Polska działalność polityczna, oświatowa i kulturalna na ziemiach zabranych I Rzeczypospolitej w latach 1864–1921;
  • Polityka oświatowa Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (BSRS) wobec polskiej grupy narodowej w latach 1918–1939;
  • Oświata polska w zaanektowanych przez ZSRS województwach północno-wschodnich II RP w latach 1939–1941;
  • Lata 1944–1991: Od rugowania języka polskiego i kultury polskiej z przestrzeni publicznej w BSRS do pieriestrojki;
  • Lata 1991–2022. „Upadek w odrodzeniu”: od oświatowego liberalizmu do likwidacji polskich szkół państwowych i społecznych w RB;

Ponadto odbyły się również dwa ważne panele dyskusyjne:

  • Polityka Polski wobec polskiej mniejszości na Białorusi: w świetle wydarzeń z lat 2020 – 2023;
  • Polityka i edukacja: oświata polska na Białorusi: historia – stan obecny – perspektywy.

W dyskusji udział wzięli znani eksperci i naukowcy z Polski i Białorusi, w tym Jan Malicki, Jarosław Książek, Leszek Zasztowt, Siarhei Tokts, Joanna Gierowska-Kałłaur, którzy przedstawili swoje spostrzeżenia i analizy dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości polskiej edukacji na Białorusi.

Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Związek Polaków na Białorusi.

Źródło: studium.uw.edu.pl, racyja.com

Fot. racyja.com

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)