Unia Europejska podjęła kolejny krok w kierunku nowej, uproszczonej procedury uzyskiwania wiz Schengen. Wczoraj Rada UE zatwierdziła nowe przepisy, co zostało ogłoszone na jej stronie internetowej.

Nowe przepisy przewidują, że wnioski o wizę będzie można składać online, a wizę w paszporcie zastąpi kod kreskowy. Ponadto, osobiście stawić się w przedstawicielstwie dyplomatycznym po wizę będzie trzeba tylko w niektórych przypadkach: jeśli wiza Schengen jest wydawana po raz pierwszy, wnioskodawca otrzymał nowy paszport, lub jeśli pojawią się pytania dotyczące danych biometrycznych wnioskodawcy.

Jednocześnie Rada UE podjęła decyzję o utworzeniu specjalnej platformy do składania wniosków o wizę Schengen. Tam będzie można wprowadzić dane, przesłać elektroniczne kopie dokumentów i wnieść opłatę wizową.

Obie decyzje Rady UE wejdą w życie po 20 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wcześniej informowano, że nowe zasady wydawania wiz mają zacząć obowiązywać od 2026 roku.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)