Właściciel dawnego dworu Czeczottów w Podorosku w rejonie wołkowyskim, Paweł Podkorytow, traci cały kompleks – cztery budynki. Będzie musiał je zwrócić miejscowemu wydziałowi kultury. Podkorytow przeszedł przez dwa procesy sądowe, ale nie udało mu się zatrzymać majątku – wszystkie umowy zostały zerwane, pisze Hrodna.life.

Rozprawy dotyczące anulowania umów rozpoczęły się w sierpniu 2023 roku. We wrześniu, Sąd Rejonowy w Wołkowysku, na skutek pozwu Wołkowyskiego Wydziału Kultury, rozwiązał umowę z 2013 roku dotyczącą zakupu jednego z budynków majątku. Powodem było „niewykonanie warunku wprowadzenia obiektów do obrotu gospodarczego”. Pierwsze decyzje merytoryczne wydali sędzia Sądu Rejonowego w Wołkowysku, Jurij Jakimowicz oraz sędzia Sądu Gospodarczego Obwodu Grodzieńskiego, Eduard Korol.

Pałac w Podorosku. Stan obecny (fot. facebook.com/majontak.padarosk)

Paweł Podkorytow jeszcze nie wie, jak będzie przebiegał proces przekazania budynków. Na razie czeka na działania ze strony wydziału kultury. Jego firma wciąż funkcjonuje, ale będzie stopniowo kończyła działalność. Osoby pracujące tam zostaną zwolnione.

„Co dalej stanie się z zabytkiem, to sprawa wydziału kultury. <…> Spodziewałem się tego obrotu wydarzeń przez całe 10 lat, ale wszystko jedno jestem oburzony, ponieważ procedura ta nie ma nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości ani ekonomią, to po prostu czysty bolszewizm. Nowy 1939 rok, tyle że jeszcze nie mogą dosięgnąć właściciela majątku” — powiedział Paweł portalowi Hrodna.life.

Paweł przez 10 lat inwestował w majątek swoje środki. „Pieniądze będą leżeć w ziemi i czekać na właściciela” — mówi. „Mam nadzieję, że jeszcze będę mógł tam otworzyć muzeum”.

Klasycystyczny dwór w Podorosku to zabytek architektoniczny o bogatej historii. Zbudowany na brzegu rzeki Zelwianki w końcu XVIII wieku, pierwotnie mógł być dziełem Konstantego Czeczotta lub rodziny Grabowskich. Jest to parterowy dom z piętrową częścią środkową, zbudowany na planie wydłużonego prostokąta. Wyróżnia się okazałym dwukondygnacyjnym portykiem, dodanym podczas gruntownej przebudowy w latach 1854-1856 według planów wileńskiego architekta Łuby.

Podjazd do dworu, przed 1939 rokiem

Nad wejściem dworu góruje półkolisty balkon, wsparty na dwóch kolumnach. Jego boczne skrzydła, starsze i wykonane z drewna, są otynkowane. Otaczający dwór nieduży park krajobrazowy oraz zachowane zabudowania gospodarcze, jak kuchnia czy młyn wodny, dodają uroku temu miejscu.

Okazała brama do rezydencji, przed 1939 rokiem

Wnętrza pałacu

Po II wojnie światowej budynek pełnił funkcje biurowe miejscowego sowchozu. Jeszcze do niedawna dwór był opuszczony, ale wciąż pozostawał w dobrym stanie, mimo zrujnowanych wnętrz. Jest on zarejestrowany jako historyczno-kulturalny zabytek Białorusi. Opisany został także w dziele Romana Aftanazego “Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej”. Dwór w Podorosku to nie tylko zabytek architektury, ale również ważny świadek historii ziemi grodzieńskiej.

Wb24.org na podst. hrodna.life, wikipedia.org, R. Aftanazy, „Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej”.

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (3 głosów)