Corocznie, od 2018 roku, młodzi ludzie z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Fundacji dla Młodzieży organizują akcję charytatywną o nazwie “Polak z Sercem,” która ma na celu wsparcie naszych rodaków mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich. Ta inicjatywa to wyraz solidarności oraz troski o tych, którzy znaleźli się poza granicami Polski i potrzebują naszej pomocy. W trakcie VI edycji akcji, trwającej do 26 listopada 2023 roku, przewidziane są różne formy wsparcia, aby jak najwięcej osób mogło włączyć się do tego pięknego dzieła. Portal Wirtualna Białoruś 24 objął akcję patronatem medialnym.

Głównym celem akcji “Polak z Sercem” jest zbieranie pomocy finansowej, artykułów spożywczych oraz szkolnych dla Polaków mieszkających na Białorusi, Ukrainie i Litwie. W ramach inicjatywy, na terenie całej Polski, prowadzone są zbiórki darowizn do puszek, gdzie każdy może włączyć się w pomoc poprzez przekazanie dowolnej kwoty. Ponadto, organizowane są także zbiórki artykułów spożywczych z długim terminem ważności, środków chemicznych oraz artykułów szkolnych i biurowych. To właśnie te dary trafiają do rodaków na Kresach Wschodnich, gdzie mogą pomóc w poprawie warunków życia.

Warto podkreślić, że inicjatywa “Polak z Sercem” nie ogranicza się tylko do pomocy materialnej.

„Przestrzenią, na której pragniemy szczególnie się skupić, oprócz przekazywania pomocy materialnej, stanowi budowanie trwałych relacji i świadomości historycznej (zwłaszcza) wśród młodych wolontariuszy włączających się w działania „Polaka z Sercem” na terenie całego kraju. Pomoc Rodakom zamieszkującym Kresy jest zatem w tym wypadku nie tylko wyrazem solidarności i empatii, ale także żywą lekcją historii, wspierającą wychowanie młodych w duchu patriotycznym. Czynny udział wolontariuszy w akcji umożliwia także nabycie w praktyce cennego doświadczenia oraz kompetencji, które mogą wykorzystać w przyszłym życiu zawodowym” – mówi nam koordynator akcji Martyna Paluch.

Warto także dodać, że akcja “Polak z Sercem” opiera się na współpracy z różnymi partnerami, zarówno z polskimi organizacjami, jak i podmiotami, które integrują się z Polakami w życiu codziennym, niosąc im niezbędną pomoc. W tegorocznej VI edycji inicjatorzy akcji współpracują na Kresach przede wszystkim ze Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów (siostry są obecne na misjach na Litwie oraz Ukrainie, gdzie niosą pomoc zwłaszcza rodzinom oraz dzieciom), Caritas Grodno, Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (oddział w Stryju), oraz Stowarzyszeniem Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II w Zaporożu. Przy okazji wyjazdów pomocowych dochodzi także do różnych spotkań. W maju na Ukrainie wolontariusze odwiedzili Konsulat Generalny RP we Lwowie oraz Kurię Metropolitarną, która współpracuje ściśle z Caritas Spes – Lwów.

Niestety, w obliczu aktualnej sytuacji, zorganizowanie wyjazdów na Białoruś osobiście nie jest możliwe. W tegorocznej VI edycji, opierając się na współpracy z Caritas Grodno, przekazane zostaną fundusze, które umożliwią przygotowanie potrzebnej pomocy bezpośrednio na terenie Białorusi.

Jeśli chcesz włączyć się w pomoc dla naszych rodaków na Kresach Wschodnich, istnieją różne sposoby, jak możesz to zrobić. Możesz wysłać SMS o treści „KRESY” na numer 72052, przekazać artykuły spożywcze lub szkolne w jednym z wielu stacjonarnych punktów zbiórek, lub dokonać zakupów poprzez wirtualny e-daromat. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej akcji: polakzsercem.pl.

Akcja “Polak z Sercem” to piękny przykład, jak młodzi ludzie mogą zmieniać świat i dawać pomoc potrzebującym. To również dowód, że solidarność między rodakami nie zna granic, a nasza pomoc może sięgać tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)