W odpowiedzi na wzrost represji wobec posiadaczy Karty Polaka, Polska wprowadziła zmiany w wydawaniu wiz. Dotychczas obywatele Białorusi legitymujący się tym dokumentem otrzymywali wizę oznaczoną w naklejce wizowej numerem 18, co ułatwiało ich identyfikację. Teraz to się zmieni, pisze portal Rp.pl

Po wprowadzeniu zmian, zamiast numeru 18, posiadacze Karty Polaka będą otrzymywać wizę z numerem 23. Takie same wizy są wydawane m.in. uczestnikom programu Poland Business Harbour, członkom ich rodzin, a także turystom z nieokreślonymi celami.

Zmiany będą obowiązywać dla nowych wniosków oraz tych, które zostały już złożone, ale jeszcze nie są rozpatrzone.

Źródło: wb24.org/rp.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)