W urokliwym Tykocinie położonym na Podlasiu odbyło się kolejne, czwarte już Forum Integracyjno-Rozwojowe Młodzieży Polskiej ze Wschodu. Uczestnicy tego wydarzenia mieli okazję zgłębiać swoją wiedzę w wielu dziedzinach, takich jak dziennikarstwo, historia, dyplomacja, stosunki międzynarodowe, biznes, a także dietetyka.

Forum rozpoczęło się od premierowej projekcji filmu „Braterstwo”, który opowiada o relacjach i wyzwaniach, jakie stoją przed narodami dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Film ten koncentruje się na opowieściach osób z Białorusi, Ukrainy i Polski, ukazując zarówno ich wspólne doświadczenia, jak i kreśląc wizję przyszłych relacji między naszymi narodami. Władysław Boradyn, redaktor naczelny portalu Wirtualna Białoruś 24, wygłosił prelekcję pt. „Polskie media na Białorusi”. Boradyn szczegółowo omówił historię oraz problemy, z jakimi borykają się polskie media na Białorusi. Z kolei Rajmund Klonowski, dziennikarz i aktywny działacz społeczny na Litwie, poruszył temat „Stosunków polsko-litewskich w okresie międzywojennym”. Jego wystąpienie stanowiło dogłębną analizę historycznych relacji między Polską a Litwą, rzucając światło na złożoność tych stosunków w kontekście historycznym i współczesnym.

Sobotnie sesje otworzył znany ekspert w dziedzinie komunikacji i dyplomacji, Cezary Góralczyk, który poprowadził serię interesujących i przydatnych wykładów z trzech obszarów: komunikacji niewerbalnej, sztuki negocjacji, oraz protokołu dyplomatycznego.

W części dotyczącej komunikacji niewerbalnej, prelegent szczegółowo omówił, jak gesty, mowa ciała, wyraz twarzy i kontakt wzrokowy mogą wpływać na sposób, w jaki przekazujemy i odbieramy informacje. Podkreślił znaczenie niewerbalnych sygnałów w budowaniu relacji, zaufania oraz w rozwiązywaniu konfliktów. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat interpretacji i świadomego wykorzystania komunikacji niewerbalnej, co jest kluczowe w wielu aspektach życia zawodowego i osobistego.

Następnie, w części poświęconej praktycznym aspektom negocjacji, ekspert przybliżył techniki negocjacyjne i strategie, które mogą być wykorzystane w różnych scenariuszach – od biznesowych po dyplomatyczne. Uczestnicy nauczyli się, jak skutecznie przygotowywać się do negocjacji, identyfikować i wykorzystywać punkty przewagi, a także radzić sobie z trudnymi sytuacjami i konfliktami interesów.

Ostatnia część serii wykładów skupiła się na protokole dyplomatycznym. Tu uczestnicy zdobyli wiedzę na temat zasad i praktyk stosowanych w dyplomacji międzynarodowej, w tym etykiety, ceremoniału i procedur komunikacyjnych. Prelegent omówił, jak właściwe stosowanie protokołu dyplomatycznego może wpływać na budowanie pozytywnych relacji międzynarodowych, a także na skuteczność w negocjacjach i dialogu.

W dalszej części programu Forum, ekspertka w dziedzinie dietetyki Alina Warabjowa, przedstawiła wykład pt. „Optymalizacji diety: kluczowe elementy zdrowego talerza żywieniowego”. Wykład zawierał praktyczne wskazówki dotyczące komponowania zdrowych posiłków, zwracając uwagę na konieczność uwzględnienia wszystkich grup żywnościowych w codziennej diecie.

Ostatni dzień forum zakończył się wykładem pt. „Doświadczenia i refleksje w poznawaniu i krzewieniu kultury regionalnej”, który wygłosiła Ewa Cywińska, jedna z założycielek Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz organizatorka sieci Klubów Kobiet Polskich na Białorusi. Pani Ewa podzieliła się swoimi osobistymi doświadczeniami i radami dotyczącymi rozwijania i promowania kultury polskiej na Kresach.

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)