Lokalne władze planują opracować projekt stref ochronnych dla budynku dawnego browaru, który został uznany za zabytek historyczny. Budynek ten mieści się w Koreliczach w obwodzie grodzieńskim.

Na to z budżetu rejonowego przeznaczone zostaną 3000 rubli (3600 zł). Prace będą prowadzone od 27 listopada do 22 grudnia 2023 roku.

W zakresie zadań technicznych, należy m.in. sporządzić notatkę historyczną, opracować podstawowy plan architektoniczny, a także przeprowadzić analizę krajobrazu.

Opracowany projekt musi zostać uzgodniony i zatwierdzony w Ministerstwie Kultury Republiki Białorusi.

Pod koniec 2022 roku sporządzono notatkę historyczną dotyczącą zabytku oraz opracowano programy konserwatorskie i przeciwdziałania awariom.

Browar w Koreliczach — budynek z 1858 roku, zbudowany z cegieł i kamienia łupanego — został uznany za pomnik historii. Jeszcze 15 lat temu budynek miał dach i mansardę, teraz ich nie ma.

Źródło: wb24.org/hrodna.life/poshyk.info

Fot. poshyk.info

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)