Rada Miasta Rygi zatwierdziła nowe nazwy dla ulic i skwerów łotewskiej stolicy. Planuje się, że jeden ze skwerów zostanie nazwany na cześć Franciszka Skaryny, pierwszego drukarza na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Imię Skaryny otrzyma skwer, który znajduje się na zagospodarowanym terenie pomiędzy ulicami Dagdas i Moskavas, w pobliżu mostu Salu. Pomysł poparło 50 z 60 radnych, dwóch nie brało udziału w głosowaniu, a ośmiu nie było obecnych na posiedzeniu.

Wcześniej pomysł był omawiany podczas spotkania Swietłany Cichanowskiej i burmistrza Rygi Vilnisa Kirsisa. Rozmawiano także o zaangażowaniu białoruskiej diaspory w projektowanie i aranżację skweru.

Franciszek Skaryna, rycina z 1517 roku

Franciszek Skaryna, urodzony około 1486 roku w Połocku, był pierwszym drukarzem na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego i ważną postacią w historii białoruskiej kultury. Ukończył Akademię Krakowską oraz uzyskał tytuł doktora medycyny na Uniwersytecie w Padwie. W 1517 roku otworzył drukarnię w Pradze, gdzie wydał pierwszą książkę – Psałterz w języku cerkiewnosłowiańskim. Tam też przetłumaczył Biblię na język starobiałoruski. Później zamieszkał w Wilnie, gdzie w domu najstarszego burmistrza wileńskiego, Jakuba Babicza, założył pierwszą drukarnię w Wielkim Księstwie Litewskim. Około 1522 roku wydał w niej Małą książeczkę podróżną. Zmarł w 1541 roku, pozostawiając po sobie znaczący dorobek z zakresu drukarstwa oraz piśmiennictwa białoruskiego.

Źródło: wb24.org/pozirk

Fot. pixabay/wikipedia

Wysyłam
Ocena czytelników
3 (2 głosów)