Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski wydało oświadczenie odnośnie masowych rewizji u osób związanych z opozycyjną Radą Koordynacyjną. Resort dyplomacji oświadczył, że zmiana polityki państwa polskiego w stosunku do Białorusi jest możliwa tylko w przypadku zwolnienia wszystkich więźniów politycznych i zaprzestania represji.

Polskie MSZ zauważa, że przeprowadzone rewizje są częścią strategii mającej na celu całkowite stłumienie demokracji na Białorusi.

„Ostatnia fala masowych przeszukań, zaboru mienia, przesłuchań i zatrzymań jest wyraźnie wymierzona w emigracyjne elity polityczne i powołane przez nie instytucje. Bezprawne działania reżimu wobec polityków opozycyjnych, a także wobec osób im bliskich potwierdzają jego bezwzględny i brutalny charakter. Działania te stanowią kolejny akt bezwzględnej strategii całkowitego zdławienia demokracji na Białorusi” – czytamy w oświadczeniu.

Polski resort dyplomacji przypomniał, że po wyborach w 2020 roku tysiące osób trafiły do więzień, co najmniej 1500 więźniów politycznych nadal pozostaje w więzieniach, a prześladowania zataczają coraz szersze kręgi, wymierzone są również w duchownych.

„Zaostrzając politykę konfrontacji wobec własnego społeczeństwa reżim demonstruje lęk i bezradność wobec niezgody Białorusinów na dyktaturę i wyrażaną wolę demokratycznych zmian. Potęgowanie atmosfery strachu i dokonywanie pacyfikacji wszelkich przejawów wolności to droga prowadząca do dalszej izolacji i delegitymizacji władz w Mińsku, a w konsekwencji do dalszego poważnego osłabienia suwerenności państwa białoruskiego” – zauważa polskie MSZ.

Polska oświadcza, że tylko uwolnienie wszystkich więźniów politycznych i zakończenie represji może zmienić politykę Warszawy wobec Mińska.

„Niezmiennie wzywamy władze w Mińsku do zwolnienia wszystkich więźniów politycznych i zaprzestania represji wobec własnego społeczeństwa. Tylko takie działanie może doprowadzić do zmiany polityki RP oraz rodziny państw demokratycznych wobec Białorusi” – kończy swoje oświadczenie resort dyplomacji.

Źródło: wb24.org/gov.pl

Fot. gov.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)