W tym roku Dom–Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku świętował swoje 85. urodziny. Muzeum zostało otwarte podczas uroczystości „Dni Mickiewiczowskich”. „Wówczas gród Mickiewicza przeżywał najpiękniejsze chwile. Odbyło się wtedy szereg wielkich imprez kulturalnych. Ze swoimi spektak­lami przyjechała wileńska Reduta. Z Baranowicz przybyła Szkoła Muzyczna i Baletu. W Teatrze Miejskim można było usłyszeć najpiękniejsze soprany ówczesnej Polski, które po­czytywały sobie za zaszczyt występu przed nowogródzką pub­licznością. Na Zamku Mendoga odbywały się żywe lekcje historii. Miasto miało swoją atmosferę i wygląd…” – wspominała wieloletnia prezes nowogródzkiego oddziału Związku Polaków na Białorusi Zofia Boradyn, która jako dziecko była świadkiem tego wiekopomnego wydarzenia.

Inicjatywa utworzenia muzeum narodziła się w 1922 roku, kiedy Władysław Mickiewicz, syn poety, odwiedził Nowogródek i postanowił uczcić pamięć rodziny. Dzięki staraniom Komitetu Uwiecznienia Pamięci Adama Mickiewicza, w 1931 roku na ścianie dworku umieszczono tablicę upamiętniającą wieszcza narodowego, na której widniał napis: „Tu w zaraniu życia wznosił skrzydła do lotu Adam Mickiewicz”.

W 1938 roku, w okresie dziesięciu Dni Mickiewiczowskich (12-22 września), uroczyście otwarto muzeum. Na ekspozycji można było zobaczyć unikatowe eksponaty, w tym meble należące do rodziny Mickiewiczów, rodzinne akta sądowe, listy Adama do Maryli i do przyjaciół, turecki szal i krucyfiks Maryli, obraz Św. Antoniego, pamiątkę po zmarłym młodszym bracie poety.

Pocztówka z okresu międzywojennego (fot. polona.pl)

Gabloty z eksponatami muzeum (fot. nac.gov.pl)

Wystawa Mickiewiczowska: sale z ekspozycją “Izba Dobrzyńskich” (fot. nac.gov.pl)

Warto także wspomnieć o samych uroczystościach. Dni Mickiewiczowskie w Nowogródku to była wyjątkowa kulturalna impreza upamiętniająca życie i twórczość naszego wieszcza, która przyciągała tłumy turystów z całej Polski. Wydarzenie to obfitowało w liczne atrakcje turystyczne i imprezy kulturalne. Tak w zapowiedzi pisała jednodniówka wydana nakładem komitetu “Dni Mickiewiczowskich” w Nowogródku:

„Dnia 12 września odbędą się w Nowogrodku liczne zjazdy gospodarcze, a wieczorem w Teatrze Miejskim — fragmenty „Dziadów” Mickiewicza. Dnia 14 września „Dzień Świtezi”. Nad jeziorem urządzone będą inscenizacje ballad Mickiewicza, deklamacje, zagra tradycyjny cymbalista (w każdym razie nie Jankiel…), a potem odbędzie się wielka zabawa; 17 września odbędzie się rajd gwiaździsty motocyklistów z całej Nowogródczyzny i różne inne zawody sportowe; 18 września dożynki wojewódzkie, barwna, masowa impreza, na którą przybędą tysiączne rzesze młodzieży z Nowogródczyzny oraz regionalne grupy z wielu województw Rzeczypospolitej…”.

“W nowogródzkiej stronie”: jednodniówka wydana nakładem komitetu “Dni Mickiewiczowskich” w Nowogródku : 11-22. XI. 1938 (fot. polona.pl)

“W nowogródzkiej stronie”: jednodniówka wydana nakładem komitetu “Dni Mickiewiczowskich” w Nowogródku : 11-22. XI. 1938 (fot. polona.pl)

“W nowogródzkiej stronie”: jednodniówka wydana nakładem komitetu “Dni Mickiewiczowskich” w Nowogródku : 11-22. XI. 1938 (fot. polona.pl)

Wybuch wojny doprowadził do zniszczenia muzeum i zgromadzonych pamiątek. Zachował się jednak model pomnika Mickiewicza dłuta Antoine’a Bourdelle’a odkupiony przez Komitet Mickiewiczowski od żony rzeźbiarza.

Po wojnie, w czasach sowieckich, w 1955 roku, dwór został odbudowany, a muzeum ponownie otwarto, choć początkowo było bardzo skromne. W latach 1989-1990 dzięki wsparciu polskiej firmy „Budimex” przeprowadzono gruntowny remont, przywracając dworkowi pierwotny wygląd i rozszerzając ekspozycję. Poza samym dworkiem odtworzono wówczas oficynę, studnię, altanę i budynki gospodarcze. W 1992 roku ponownie otwarto pełnoprawne muzeum.

Sto lat temu Władysław Mickiewicz odwiedził Nowogródek 

Zdjęcie główne: youtube.com/@VEDAJ

Wysyłam
Ocena czytelników
4,67 (3 głosów)