W sobotę 2 grudnia w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z zakresu walki i przeciwdziałania wobec rosyjskiej i białoruskiej propagandy.

W kolejnym spotkaniu naszego cyklu poświęciliśmy uwagę historii propagandy w czasach Związku Radzieckiego. To spotkanie pozwoliło uczestnikom zgłębić korzenie i metody propagandy stosowane przez ZSRR, aby zrozumieć, jak te dawne techniki wpływają na współczesne działania informacyjne.

Analizowaliśmy, jak radziecka propaganda wykorzystywała media, sztukę i inne formy komunikacji do kształtowania pożądanego wizerunku ZSRR i wpływania na opinie wewnętrzne oraz międzynarodowe. Omówiliśmy również, jak te metody były adaptowane i są nadal stosowane przez współczesne państwa w ich strategiach propagandowych.

To spotkanie było ważne dla zrozumienia ciągłości w działaniach propagandowych i podkreślenia znaczenia krytycznego myślenia wobec informacji, z którymi się spotykamy.

Projekt przeciwdziałania dezinformacji poprzez produkcję filmów edukacyjnych, organizację spotkań edukacyjnych oraz opracowanie raportów tematycznych finansowany ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)