W Stołpcach w obwodzie mińskim, obok miejsca, gdzie niegdyś wznosił się kościół św. Kazimierza, odbyło się poświęcenie nowej bramy-dzwonnicy. Uroczystości, przy udziale licznych wiernych, przewodniczył metropolita mińsko-mohylewski, arcybiskup Józef Staniewski.

Prace nad budową bramy zajęły prawie rok. Nad wejściem umieszczono obraz Matki Bożej Śnieżnej, która była kiedyś czczona przez mieszkańców Stołpców.

fot. catholic.by

fot. catholic.by

Klasztor dominikanów, podobnie jak większość na Białorusi, został zlikwidowany w wyniku powstania listopadowego. Jednakże kościół kontynuował swoją działalność. To właśnie w tym czasie, w latach 1838-1839, od strony Rynku zostały zbudowane trójprzęsłowe bramy-dzwonnice. Na nich umieszczono trzy dzwony, ważące odpowiednio 15, 10 i 5 pudów.

Kościół Św. Kazimierza i klasztor dominikanów w Stołpcach (fot. nac.gov.pl)

Wnętrze świątyni (fot. radzima.org/paval)

Wnętrze świątyni (fot. radzima.org/paval)

W 1953 roku świątynia została wysadzona przez władze sowieckie. Przez długi czas ten obszar służył jako boisko sportowe dla miejscowej szkoły.

Kim był Fabian Maliszowski?

Uroczystość ta zbiegła się w czasie z jubileuszem 440-lecia urodzin przeora misji dominikańskiej o. Fabiana Maliszowskiego, który kierował budową kościoła św. Kazimierza.

Ojciec Fabian Maliszowski, urodzony 9 listopada 1583 roku w Przemyślu, wstąpił do dominikanów w 1601 roku i przyjął święcenia kapłańskie w 1607 roku we Lwowie. Pracował na misjach na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej, a w 1614 roku udał się do Rzymu w związku z utworzeniem prowincji ruskiej dominikanów. Pełnił różne funkcje w zakonie, w tym przełożonego klasztoru w Busku i kierownikiem prowincji ruskiej. W 1643 roku został przeorem w Stołpcach, gdzie pół roku później zmarł w opinii świętości. Został pochowany w podziemiach kościoła św. Kazimierza.

Według dokumentów historycznych w miejscu pochówku zakonnika miały miejsce cuda, co dało podstawę do rozpoczęcia procesu. Jego grób stał się miejscem nawiedzanym przez miejscową ludność, która wstawiennictwu dominikanina przypisywała wiele otrzymanych łask. Były one od połowy XVIII wieku zapisywane w specjalnej księdze.

Grób z ciałem Fabiana Maliszowskiego w podziemiach kościoła Św. Kazimierza

Po konfiskacie kościoła przez władze carskie po stłumieniu powstania styczniowego, szczątki o. Fabiana Maliszowskiego zostały przeniesione na miejscowy cmentarz katolicki. Jednakże, gdy kościół został odzyskany w okresie międzywojennym, ponownie przywrócono je na honorowe miejsce w świątyni.

Pod koniec ubiegłego roku szczątki dominikanina zostały uroczyście przeniesione do nowego kościoła, w obecności nuncjusza apostolskiego na Białorusi Ante Jozicia, arcybiskupa metropolity mińsko-mohylewskiego Józefa Staniewskiego, pełnomocnika ds. religii i narodowości Aleksandra Rumaka oraz przewodniczącego Mińskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Aleksandra Turczyna.

Wb24.org na podst. catholic.by, zyciezakonne.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)