Prezydent Polski, Andrzej Duda, w trakcie spotkania z Volkerem Tuerkiem, Wysokim Komisarzem ONZ ds. Praw Człowieka, zaapelował o wsparcie i interwencję w sprawie Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza mniejszości polskiej, który jest więziony bezprawnie przez łukaszenkowski reżim.

Prezydent uczestniczył w Spotkaniu Wysokiego Szczebla z okazji 75. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, które miało miejsce w Genewie. W trakcie spotkania prezydent Duda skupił się na obecnej sytuacji praw człowieka, zwracając szczególną uwagę na wydarzenia w regionie, zwłaszcza na Białorusi i Ukrainie, a także na Bliskim Wschodzie.

„Dziś na Białorusi jest 5 tys. więźniów politycznych, wśród nich są Polacy. Zostali skazani na podstawie fałszywych dowodów podczas zainscenizowanych procesów” – mówił Prezydent w czasie debaty nad przyszłością praw człowieka.

Zaznaczył, że wśród przetrzymywanych jest polsko–białoruski dziennikarz Andrzej Poczobut – skazany na 8 lat więzienia, a także dwóch polskich księży: Henryk Okołotowicz i Wiaczesław Pialinak.

Andrzej Duda podkreślał, że Polska używa wszelkich środków dyplomatycznych, aby uwolnić rodaków na Białorusi, jednak od długiego czasu jest to działanie bezskuteczne.

Prezydent wskazywał, że społeczność międzynarodowa powinna się zdecydowanie temu sprzeciwiać i piętnować te karygodne działania.

O sytuacji Polaków na Białorusi Prezydent rozmawiał także z Komisarzem Volkerem Tuerkiem.

„Prosiłem o interwencję m.in. w sprawie Pana Andrzeja Poczobuta, który jest więziony bezprawnie przez reżim białoruski; nie wiemy, jaki jest teraz jego los” – przekazał Andrzej Duda.

Źródło: wb24.org/prezydent.pl

Fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)