18 grudnia Białoruska Republikańska Rada Naukowo-Metodyczna ds. Dziedzictwa Historyczno-Kulturowego przy Ministerstwie Kultury podjęła decyzję o konieczności nadania statusu wartości historyczno-kulturowej sześciu nowym obiektom i elementom.

Historycznemu centrum Nowogródka z XII-XX wieku nadano status wartości historyczno-kulturowej kategorii „1” (czyli o znaczeniu międzynarodowym).

Rynek w Nowogródku (fot. planetabelarus.by)

Białoruscy historycy uważają, że Nowogródek był pierwszą stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jednakże spośród jego zabytków szczególną wartość mają pozostałości zamku, który istniał tu już w XI-XII wieku.

Status wartości historyczno-kulturowej przyznano kościołowi św. Wawrzyńca z 1913 roku w Uszaczach w obwodzie witebskim, zaliczając go do kategorii „2” (o znaczeniu narodowym).

Kościół w Uszaczach (fot. wikipedia.org)

Kaplicy św. Jana Chrzciciela z drugiej połowy XVIII wieku w miejscowości Krasnoozernoje, w rejonie smorgońskim, również przyznano status, zaliczając ją do kategorii „3” (o znaczeniu regionalnym).

Kaplica w Krasnoozernoje (fot. catholic.by)

Kościół św. Apostoła Andrzeja z lat 1908-1914 w Łyntupach, w rejonie postawskim na Witebszczyźnie, także otrzymał status, zaliczony do kategorii „3” (znaczenie regionalne).

Kościół w Łyntupach (fot. wikipedia.org)

Ponadto status historyczno-kulturowego dziedzictwa został przyznany białoruskiej dudzie (kategoria „B”) i technologii oplatania brzozą garncarskich naczyń w obwodzie witebskim (kategoria „B”).

Źródło: wb24.org/nashaniva.com

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)