„Polskie partie powinny mieć wspólną, długofalową politykę wspierania zagrożonej na Białorusi represjami polskości. To jest sprawa ponad podziałami” – tak brzmiała ostatnia wiadomość wysłana przez Andrzeja Poczobuta przed aresztowaniem. Przypominamy, że dzisiaj mija dokładnie 1000 dni od momentu, gdy ten niezłomny patriota i dziennikarz został aresztowany przez łukaszenkowskich funkcjonariuszy.

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, przebywa w więzieniu od marca 2021 roku. W lutym tego roku Andrzej Poczobut został skazany na osiem lat więzienia o zaostrzonym rygorze za rzekome „nawoływanie do sankcji” i „podżeganie do wrogości”.  Wyrok wydał sędzia Grodzieńskiego Sądu Obwodowego Dmitrij Bubienczyk. Dziennikarz odbywa karę w kolonii karnej w Nowopołocku, na północy Białorusi. Od sierpnia przebywa w izolatce, gdzie nie dostaje niezbędnych leków.

W więzieniu, Poczobut został postawiony przed trudnym wyborem: wolność w zamian za opuszczenie Białorusi. Stanowczo odmówił, utrzymując wiarę w przyszłość Białorusi jako kraju, gdzie – jak to określił – “krytyka nie będzie uznawana za oszczerstwo, a prawda nie będzie pomówieniem”.

W jednym z listów Poczobut porównał swoją sytuację do losów więźniów komunizmu, znajdując w ich przykładzie siłę do wytrwania.

„Myślę o tych, którzy siedzieli w tych murach w latach 40. i 50. i czekali na proces. Było im trudniej, w tamtych latach było to prawdziwe piekło. Ich przykład daje mi siłę. Nie wybieramy czasów, w których przyszło nam żyć, ale wybieramy, jak będziemy żyć w tym czasie. Oczywiście nigdy nie sądziłem, że historia stanie się nagle tak niebezpieczna, ale rzeczywistość zawsze zaskakuje. Na tym polega jej piękno”.

W kwestii więźniów politycznych na Białorusi apelują wysokiej rangi politycy i różne instytucje, w tym Parlament Europejski. O wsparcie i interwencję w sprawie Poczobuta w trakcie spotkania z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Praw Człowieka zaapelował prezydent Andrzej Duda. Z kolei Radosław Sikorski, który niedawno objął urząd ministra spraw zagranicznych, zapewnia, że resort dyplomacji planuje zintensyfikować działania na rzecz uwolnienia polskiego aktywisty. Minister Sikorski wyraził także przekonanie, że dziennikarz wkrótce zostanie uwolniony.

W Warszawie powstał pierwszy mural poświęcony Andrzejowi Poczobutowi 

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)