Fundacja Młode Kresy przedstawia swoje najnowsze dzieło – film dokumentalny pt. “Litwo, ojczyzno moja”, poświęcony mniejszości polskiej na Litwie. Dokument ukazuje bogatą i złożoną historię tej społeczności, począwszy od epoki średniowiecza sprzed 700 lat, przez okresy I Rzeczypospolitej, zaboru rosyjskiego, sowieckiej okupacji, aż po współczesność w niepodległym państwie litewskim.

Film opiera się na serii wywiadów z wybitnymi działaczami mniejszości polskiej na Litwie, w tym z Beatą Pietkiewicz, posłanką na Sejm Republiki Litewskiej; Rajmundem Klonowskim, znanym dziennikarzem i publicystą magazynu “Kurier Wileński”; Barbarą Jundo-Kaliszewską, doktorem nauk humanistycznych i autorką książki „Zakładnicy historii”; oraz Renatą Cytacką, byłą wiceminister energetyki Republiki Litewskiej oraz prezes Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego. Ich opowieści dostarczają nie tylko faktycznej wiedzy, ale również osobistych przeżyć i refleksji dotyczących tożsamości kulturowej i narodowej Polaków na Litwie.

Film zrealizowany w ramach projektu pn. “Niech tylko moje serce schowają w Wilnie – film dokumentalny”. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)