Pod koniec ubiegłego roku, w wieku 99 lat, zmarł Tadeusz Apolinary Butkiewicz ps. “Hermes” – ostatni żołnierz 8 Oszmiańskiej Brygady AK, który przeszedł jej szlak bojowy od momentu powstania oddziału w lutym 1944 roku, aż do lipcowych walk o wyzwolenie Wilna.

Tadeusz Apolinary Butkiewicz ukończył Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Oszmianie. Już w latach młodzieńczych jako harcerz wykazywał się niezwykłą odwagą i oddaniem sprawie polskiej.

W czasie II wojny światowej wstąpił w szeregi Armii Krajowej, gdzie awansował na stopień podchorążego. Butkiewicz był ostatnim żołnierzem 8 Oszmiańskiej Brygady AK, który przeszedł jej szlak bojowy od początku istnienia oddziału w lutym 1944 roku, aż do walk o wyzwolenie Wilna w ramach operacji „Ostra Brama” w lipcu tego samego roku.

Butkiewicz wykazał się również jako fotograf i kronikarz. Jego kolekcja około 200 zdjęć dokumentujących dzieje partyzanckiego Zgrupowania Oszmiańskiego AK jest nieocenionym świadectwem niezłomności i odwagi oszmiańskich Polaków.

Butkiewicz był także zaangażowany w utrwalenie pamięci o swoich kolegach z oddziału, zwłaszcza tych, którzy polegli w walce z okupantami na Oszmiańszczyźnie.

Tadeusz Apolinary Butkiewicz ps. “Hermes” (fot. facebook.com/Oszmiana)

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)