Pod koniec roku w Warszawie odbyło się V Forum Integracyjno-Rozwojowe Młodzieży Polskiej ze Wschodu. Tym razem uczestnicy mieli okazję zgłębiać wiedzę na temat bogatej historii i obecnej sytuacji Polaków na Kresach.

Jednym z kluczowych tematów było omówienie struktury wyznaniowej na Kresach. Prelekcje obejmowały szeroki zakres zagadnień – od historii dawnych Kresów Rzeczypospolitej aż do obecnej sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Białorusi. Uczestnicy zdobyli wszechstronną wiedzę na temat różnorodności wyznaniowej w tym regionie.

Wyjątkowe emocje wzbudziły wystąpienia dotyczące kresowych klubów piłkarskich i historii polskiego sportu w niepodległej Litwie, w tym działalności Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół”. Te dyskusje pozwoliły na zrozumienie roli sportu w kształtowaniu tożsamości narodowej kresowych Polaków.

Ostatni segment forum poświęcony był tematyce rugowania polskości na Kresach w okresie zaborów i okupacji. Uczestnicy zgłębili także dorobek lwowskiej szkoły matematycznej, która wniosła olbrzymi wkład w polską naukę.

Forum Integracyjno-Rozwojowe Młodzieży Polskiej ze Wschodu to projekt organizowany już drugi rok przez Fundację Młode Kresy. Ideą tego wydarzenia jest zapewnienie przestrzeni dla aktywnych Polaków z krajów byłego ZSRR do dzielenia się doświadczeniami, nawiązywania kontaktów oraz dyskusji o tematach ważnych dla młodych Kresowiaków.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)