Flaga Wielkiego Księstwa Litewskiego z wizerunkiem Pogoni zniknęła z ekspozycji muzeum, które mieści się w trzynastowiecznej wieży zamkowej w Kamieńcu, znanej jako „Biała Wieża”.

Wcześniej flaga z Pogonią była umieszczona na najwyższym poziomie wieży, obok niej wisiała flaga ze Słupami Giedymina, symbolem rodowym dynastii książąt litewskich Giedyminowiczów. Z informacji uzyskanych przez „Naszą Niwę” wynika, że obecnie Pogoń została usunięta z wieży, lecz Słupy Giedymina pozostały. Świadczy to o ideologicznych przyczynach usunięcia tego historycznego symbolu.

Można domniemywać, że zmiany w ekspozycji muzeum miały związek z wizytą ministra kultury Anatolija Markiewicza w Kamieńcu w marcu 2023 roku. Podczas swojej wizyty minister odwiedził również „Białą Wieżę”.

Górny poziom ekspozycji w Kamienieckiej Wieży z flagami, na których przedstawione są Pogoń i Słupy Giedymina

Herb Pogoń został wpisany na Krajową listę dziedzictwa historyczno-kulturowego jako niematerialne dziedzictwo. Propaganda Łukaszenki, odrzucając historię Rzeczypospolitej jako okres polskiego ucisku, deklaruje werbalnie, że historia Wielkiego Księstwa Litewskiego jest ważną i nieodłączną częścią białoruskiego dziedzictwa.

Mimo to, w rzeczywistości obawa przed symboliką narodową uznawaną za „opozycyjną” przeważa nad chęcią uhonorowania historii i dziedzictwa własnego kraju.

Źródło: wb24.org/nashaniva.com

Fot. brokm.by/nashaniva.com

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)