Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała o zatrzymaniu obywatelki Białorusi pod zarzutem szpiegostwa na rzecz KGB. Kobieta została zatrzymana 20 grudnia.

Jak informuje ABW, przez kilka miesięcy podejrzana przekazywała KGB informacje o białoruskiej diasporze w Polsce oraz o organizacjach zrzeszających Białorusinów i Polaków białoruskiego pochodzenia. Przeprowadzono przeszukania, przesłuchano świadków i skonfiskowano nośniki informacji w kilku lokalizacjach.

Kobiecie postawiono zarzuty szpiegostwa. Sąd Okręgowy w Warszawie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze ABW pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją Prokuratury Krajowej.

Źródło: gov.pl

Fot. gov.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)