Przedstawiciel Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi, Paweł Łatuszko, poinformował, że trudności z wydawaniem polskich wiz dla Białorusinów są związane z przetasowaniami w polskim rządzie i zostaną rozwiązane w najbliższym czasie.

„Spotkałem się z nowym ministrem spraw zagranicznych Polski, Radosławem Sikorskim, i poruszyłem tę kwestię. Przyjął ją z dużym entuzjazmem. Trudności są tymczasowe i wynikają z przetasowań w nowym polskim rządzie, w tym również w Departamencie Konsularnym MSZ. Patrząc mi w oczy, minister Sikorski powiedział, że jak tylko zostanie wyznaczony nowy szef Departamentu, natychmiast zorganizujemy spotkanie, aby rozwiązać te problemy.

W Zjednoczonym Gabinecie Przejściowym traktujemy ten problem bardzo poważnie i pracujemy nad jego rozwiązaniem. Ponadto, wczoraj rozmawiałem z sekretarzem stanu i pierwszym wiceministrem spraw zagranicznych, Władysławem Bartoszewskim, i zapytałem, który z zastępców ministra nadzoruje służbę konsularną. Odpowiedział, że na dzień dzisiejszy takiego zastępcy nie ma. Na razie wyznaczono tylko dwóch, a oczekuje się nominacji kolejnych czterech lub pięciu zastępców ministra spraw zagranicznych, brakuje też funkcjonalności do rozwiązania tych problemów. Jak tylko nastąpią te nominacje, przeprowadzimy konsultacje, aby przyspieszyć podjęcie niezbędnych decyzji” – powiedział Paweł Łatuszko na spotkaniu Swiatłany Cichanowskiej i przedstawicieli Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego z białoruską diasporą w Centrum Białoruskiej Solidarności w Warszawie.

Źródło: wb24.org/reform.by

Fot. rada.vision

Wysyłam
Ocena czytelników
3,67 (3 głosów)