Zaostrzenie sankcji wobec Białorusi i Rosji było jednym z tematów spotkania ministra spraw zagranicznych Polski, Radosława Sikorskiego, z jego litewskim odpowiednikiem, Gabrieliusem Landsbergisem.

W komunikatach resortów dyplomacji obu państw podkreślono, że omawiana była zmieniająca się sytuacja bezpieczeństwa w Europie, współpraca obronna, wsparcie dla Ukrainy i białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, a także zaostrzenie sankcji wobec Rosji i Białorusi. Omawiano również kwestie dotyczące dwustronnej współpracy, ze szczególnym naciskiem na sytuację polskiej mniejszości narodowej na Litwie.

Strony uzgodniły długofalową politykę powstrzymywania Rosji przy użyciu narzędzi NATO.

„Z drugiej strony, bardzo ważne są elastyczne formaty obrony regionalnej. Będziemy kontynuować rozwijanie współpracy obronnej z Polską, ponieważ przesmyk suwalski to oczywista strefa wspólnej odpowiedzialności” – cytuje słowa Landsbergisa rzecznik MSZ.

Źródło: wb24.org/urm.lt/gov.pl

Fot. urm.lt

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)