Na Białorusi w 2023 roku ponad 6 tysięcy osób, w tym około dwóch tysięcy kobiet, doświadczyło represji politycznych. Informacje te przekazało białoruskie Centrum Obrony Praw Człowieka “Wiosna”. W całym kraju odbyło się blisko cztery i pół tysiąca procesów politycznych, z których większość miała miejsce w Mińsku, Grodnie i Homlu.

Istnieje prawdopodobieństwo, że faktyczne liczby są wyższe, ponieważ władze nie udostępniają informacji o wyrokach wydanych za zamkniętymi drzwiami. Wielu przeciwników politycznych reżimu otrzymało wyroki pozbawienia wolności, prace przymusowe oraz zostało obciążonych grzywnami.

Centrum “Wiosna” szczegółowo opisuje trudne warunki, w których przebywają więźniowie polityczni w więzieniach i koloniach karnych. Zostali oni pozbawieni regularnych kąpieli oraz możliwości spacerowania. Administracja więzienna nie zapewnia im niezbędnych środków higieny osobistej ani ubrań na zmianę. W celach non-stop świeci światło, a pomieszczenia są przepełnione. Więźniowie są zmuszeni spać na podłodze, pod pryczami i na stołach. Dodatkowo, przez długi czas nie mają możliwości otrzymywania ani wysyłania korespondencji.

Represje polityczne na Białorusi zintensyfikowały się po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku i cały czas przybierają na sile. W więzieniach i koloniach karnych obecnie przebywa ponad półtora tysiąca więźniów politycznych.

Źródło: wb24.org/polskieradio.pl

Fot. pixabay

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)