Autorytatywny polski magazyn historyczny “Mówią wieki” poświęcił specjalne wydanie powstaniu styczniowemu na ziemiach białoruskich. Czasopismo ukazało się w dwóch językach — polskim i białoruskim.

Redaktorem z białoruskiej strony był historyk, profesor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Aleksander Smalianczuk.

To nie pierwsze wydanie magazynu w języku białoruskim. Specjalny numer z 2014 roku został poświęcony Bitwie pod Orszą z 1514 roku. Później wydanie to zostało zaprezentowane na Białorusi.

“Mówią wieki” jest najstarszym polskim czasopismem popularno-historycznym, wydawanym nieprzerwanie od 1958 roku. Nad poziomem merytorycznym czuwa Rada Redakcyjna złożona z uznanych ekspertów. Każdy numer stanowi odrębną monografię poświęconą dziejom i kulturze innych narodów, historii miast polskich czy historii wojskowości.

Źródło: wb24.org/mostmedia.io

Fot. Facebook/Юрась Дзяшук

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)