Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego z lat 1863-1864 została uczczona przy Bramie Straceń w Cytadeli Warszawskiej. 161 lat temu, w Królestwie Polskim, około sześciu tysięcy powstańców, uzbrojonych w kosy, rewolwery i broń myśliwską, stanęło do walki przeciwko 100-tysięcznej armii rosyjskiej.

Podczas ceremonii wicemarszałek Krzysztof Bosak odczytał list marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

„Na zawsze pozostanie świadectwem nieujarzmionej siły wolności. Nie miało szans na zwycięstwo, było jednak wielką manifestacją woli narodu do uzyskania własnego państwa” – przekazał uczestnikom obchodów rocznicowych marszałek Hołownia.

„Powstanie Styczniowe jest obecne w świadomości pokoleń, kształtując polską tożsamość i patriotyzm. Nasza historia naznaczona jest powstańczym poświęceniem i heroizmem, a narodowowyzwoleńcze zrywy jednoznacznie pokazują, że Polacy ponad wszystko cenią wolność i niepodległość Ojczyzny” – podkreslił marszałek Hołownia, dodając, że powstańcze przesłanie „Gloria victis – Chwała zwyciężonym!” krzepiło serca, budziło ducha, dodawało sił i pozwalało wierzyć, że „jeszcze Polska nie zginęła”.

„Za przywiązanie do patriotycznych wartości, za odwagę i poświęcenie Powstańcy oraz ich rodziny zapłacili wysoką cenę. Ich bohaterstwo okupione zostało dotkliwymi i brutalnymi represjami – zsyłkami w głąb Rosji, katorżniczą pracą, konfiskatą majątków, karą śmierci. Powracamy do tamtych wydarzeń ze świadomością, że dzięki ofiarności uczestników powstańczych zrywów, dziś żyjemy w wolnym kraju” – zaznaczył marszałek Sejmu.

Powstanie wybuchło w Królestwie Polskim 22 stycznia 1863 r. Tego dnia Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił manifest, w którym wezwał narody przedrozbiorowej Rzeczypospolitej do walki z zaborcą rosyjskim. Walki partyzanckie trwały do jesieni 1864 r.

Pod znakiem Orła Białego, Pogoni i świętego Michała Archanioła. W Wilnie uczczono 161. rocznicę powstania styczniowego

Źródło: sejm.gov.pl

Fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)