Program Poland. Business Harbour nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Takie wyjaśnienie podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, tłumacząc, dlaczego od 26 stycznia zakończono wydawanie wiz dla specjalistów IT.

W komunikacie polskiego MSZ podano, że decyzję o zawieszeniu programu Poland. Business Harbour podjął minister Radosław Sikorski. Jak podano, programu nie wznowią do czasu przyjęcia rozwiązań gwarantujących właściwą weryfikację firm i cudzoziemców będących jego beneficjentami.

„W ocenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Program Poland. Business Harbour nie spełnił pokładanych w nim nadziei. W przestrzeni publicznej podnoszone były m.in. zastrzeżenia dotyczące wykorzystania wiz wydanych w ramach Programu do celów niezgodnych z jego założeniami” — podkreślają polscy dyplomaci.

Cudzoziemcy starający się o zatrudnienie w sektorze IT w Polsce mogą nadal aplikować o wizy na zasadach ogólnych, i – w przypadku spełnienia wszystkich wymogów – uzyskać wizę uprawniającą do wykonywania pracy na terytorium RP. Niezależnie od powyższego, MSZ rozpocznie prace nad usprawnieniem procedur wizowych dla przedstawicieli sektora gospodarczego, zwłaszcza w najbardziej pożądanych przez polską gospodarkę branżach.

Program powstał we wrześniu 2020 r. w celu przyciągnięcia do Polski informatyków i firm z branży IT z Białorusi, a następnie został rozszerzony na kraje takie jak Gruzja, Rosja, Ukraina, Mołdawia i Armenia. Od września 2022 r., w ramach tzw. ścieżki biznesowej, objęto nim firmy z branż strategicznych z całego świata. Jednak głównie wizy IT otrzymywali Białorusini: według ocen polskich polityków, jest ich około 65 tysięcy osób.

Źródło: wb24.org, gov.pl/web/dyplomacja

Grafika: gov.pl


Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)