Członkowie białoruskiego klubu rekonstrukcji historycznej “Invictus 1863” z Białegostoku odwiedzili Mostowlany. Tutaj 2 lutego 1838 roku urodził się jeden z przywódców Powstania Styczniowego na Białorusi i Litwie, Konstanty Kalinowski. To właśnie ta data była okazją do odwiedzenia wsi, która leży przy samej granicy z Białorusią.

Członkowie klubu zapalili świece przy pomniku oraz odwiedzili miejsce, gdzie stał dom rodziny Kalinowskich.

Wśród uzbrojonych powstańców szczególnie wyróżniała się młoda dama w czarnej żałobnej sukni, co było jedną z charakterystycznych cech Powstania Styczniowego.

Klub rekonstrukcji historycznej “Invictus 1863” powstał w zeszłym roku w Białymstoku. Pomysł jego stworzenia narodził się wśród białoruskiej diaspory podczas obchodów 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

Bohater Polaków i Białorusinów

Przyszły przywódca powstańców urodził się w majątku Mostowlany na Grodzieńszczyźnie w rodzinie bezrolnej szlachty. Ukończył gimnazjum w Świsłoczy, studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Petersburskiego, aktywnie angażował się w działalność społeczności studenckich i kręgów rewolucyjnych.

Stworzył kółka rewolucyjne w guberniach grodzieńskiej i wileńskiej. W 1862 roku został przewodniczącym Komitetu Powstańczego, który później przekształcił się w Litewski Prowincjonalny Komitet Powstańczy. Powstanie było wspierane przez tak znaczące postacie dla Białorusi, jak Franciszek Bohuszewicz, Wincenty Dunin-Marcinkiewicz czy Napoleon Orda.

W latach 1862-1863 nadzorował wydawanie i dystrybucję pisma skierowanego do chłopów „Mużyckaja Prauda”. Była to pierwsza nielegalna gazeta rewolucyjna wydawana w języku białoruskim. Pod pseudonimem Jaśko, gospodarz spod Wilna pisał apele do miejscowej ludności (pisane białoruską łacinką).

Kalinowski prowadził powstańców aż do jego aresztowania. Skazany na śmierć zostawił swój testament – “Listy spod szubienicy”. Został stracony w Wilnie 22 marca 1864 r. Miejsce pochówku Kalinowskiego i straconych razem z nim towarzyszy było nieznane aż do niedawna, kiedy ich mogiły zostały odkryte po obsunięciu się ziemi na Górze Giedymina. 22 listopada 2019 roku odbyła się uroczysta ceremonia ponownego pochówku szczątków Kalinowskiego i innych powstańców.

Źródło: wb24.org/racyja.com


Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)