Komisja Europejska proponuje podniesienie opłat za wizy Schengen. Zgodnie z Kodeksem Wizowym, co trzy lata Komisja ma obowiązek ocenić, czy istnieje potrzeba korekty stawek opłat wizowych.

Obecnie koszt wizy Schengen wynosi 80 euro dla dorosłych i 40 euro dla dzieci, a dla obywateli państw, z którymi współpraca w zakresie readmisji jest niewystarczająca, koszt wiz wynosi 120-160 euro. Zewnętrzni dostawcy usług, zbierający wnioski wizowe, zazwyczaj pobierają opłatę za obsługę do połowy standardowej opłaty wizowej.

Komisja Europejska uważa za uzasadnione podniesienie opłat wizowych, biorąc pod uwagę poziom inflacji i wysokość średnich pensji urzędników w państwach członkowskich UE.

Na podstawie swoich obliczeń Komisja Europejska proponuje podniesienie opłaty wizowej o 12,5% i ustalenie następujących cen:

  • 90 euro dla dorosłych i 45 euro dla dzieci do 12 lat,
  • 135-180 euro dla obywateli państw, z którymi współpraca w zakresie readmisji jest niewystarczająca.

Podwyżka nie dotknie wysokości opłat wizowych dla państw, z którymi zawarto umowy o uproszczeniu reżimu wizowego.

Białoruś i UE podpisały umowę o readmisji, ale władze białoruskie oficjalnie zawiesiły jej działanie w październiku 2021 roku. W listopadzie 2021 roku UE częściowo zawiesiła stosowanie umowy o uproszczeniu ruchu wizowego w stosunku do białoruskich urzędników. Obecnie wysokość opłaty wizowej dla Białorusinów wynosi 35 euro.

Źródło: wb24.org/reform.by

Fot. wikimedia commons

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)