Polskie MSZ opublikowało oświadczenie w pierwszą rocznicę skazania Andrzeja Poczobuta, znanego polskiego dziennikarza i jednego z liderów Związku Polaków na Białorusi. Jego uwolnienie pozostaje dla resortu priorytetem.

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP stanowczo sprzeciwia się wykorzystywaniu Polaków na Białorusi jako zakładników władz w Mińsku i ponawia apel o natychmiastowe, bezwarunkowe uwolnienie i oczyszczenie z zarzutów Andrzeja Poczobuta oraz innych więźniów politycznych” – mówi się w oświadczeniu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zauważa, że ​​Poczobut stał się symbolem bezprecedensowych represji, ale też walki o prawa do kultywowania tradycji przodków, nauki języka polskiego oraz ochrony miejsc pamięci i pielęgnowania historycznego, wspólnego dla Polski i Białorusi dziedzictwa.

„Jego sprawa jest dowodem na jednoznacznie konfrontacyjną postawę Mińska i wskazuje na chęć dążenia do dalszej degradacji wzajemnych relacji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie wzywa władze białoruskie do respektowania prawa międzynarodowego i umów bilateralnych w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych” – czytamy w oświadczeniu.

Polski resort dyplomacji zauważa, że represje białoruskiego reżimu wobec własnych obywateli nadal się nasilają, co doprowadziło do tego, że tysiące Białorusinów zostało zmuszonych do opuszczenia kraju, głównie do Polski. MSZ Polski upomina się o uwolnienie i oczyszczenie z zarzutów wszystkich więźniów politycznych oraz natychmiastowe zatrzymanie represji na Białorusi.

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, przebywa w więzieniu od marca 2021 roku. W lutym tego roku Poczobut został skazany na osiem lat więzienia o zaostrzonym rygorze za rzekome „nawoływanie do sankcji” i „podżeganie do wrogości”. Wyrok wydał sędzia Grodzieńskiego Sądu Obwodowego Dmitrij Bubienczyk. Dziennikarz odbywa karę w kolonii karnej w Nowopołocku, na północy Białorusi. W sierpniu ubiegłego roku został na pół roku wtrącony do izolatki, gdzie nie dostawał niezbędnych leków.

Źródło: wb24.org, gov.pl/web/dyplomacja

Fot. sopot.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)