84. rocznica pierwszej masowej wywózki Kresowiaków na “nieludzką ziemię”

W dniu 10 lutego 1940 roku przeprowadzono pierwszą, na masową skalę, deportację ludności polskiej z terenów II Rzeczpospolitej, okupowanych przez Związek Sowiecki. Decyzja o przesiedleniach osób, które mogłyby stanowić źródło oporu przeciwko władzy okupanta została podjęta na spotkaniu Rady Komisarzy Ludowych i Biura Politycznego WKP (b) w 1939 r. Wobec Polaków i obywateli II Rzeczpospolitej … Czytaj dalej 84. rocznica pierwszej masowej wywózki Kresowiaków na “nieludzką ziemię”