Senator Stanisław Gawłowski poinformował we wtorek w Warszawie przed rozpoczęciem obrad senackiej Komisji Klimatu i Środowiska o projekcie ustawy, który zakłada objęcie całej Puszczy Białowieskiej ochroną w formie parku narodowego.

„To jest projekt ustawy, w którym staraliśmy się zawrzeć cały szereg (interesów) bardzo istotnych z punktu widzenia zarówno społeczności lokalnej, samorządów terytorialnych, ludzi, przedsiębiorców tam działających, ale też celów związanych z ochroną przyrody, ochroną tego obszaru, zawrzeć interesy, które dotyczą leśników tam pracujących” – powiedział Gawłowski.

Senator stwierdził, że ten projekt ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat konieczności ochrony puszczy jako wyjątkowego obszaru o unikalnych walorach przyrodniczych na globalną skalę.

Gawłowski zaznaczył, że komisja planuje zaprosić do tej dyskusji przedstawicieli organizacji pozarządowych, polskiego rządu, samorządów, przedsiębiorców.

„Ten projekt zapewnia zarówno rentę przyrodniczą dla samorządów tam znajdujących się, zabezpiecza dostęp tamtejszej ludności do surowca, jakim jest drewno, ale jednocześnie likwiduje możliwość przemysłowego wykorzystania tego obszaru, w takim wymiarze lasów gospodarczych jak je traktują Lasy Państwowe. Jednocześnie nadaje formy ochrony dla całego obszaru, ok. 60 tys. ha Puszczy Białowieskiej taką samą formę ochrony jak dla parku narodowego” – powiedział senator.

Źródło: wb24.org/polskieradio.pl/PAP

Fot. toursoyuz.by

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)