Straż Graniczna podjęła decyzję o wzmocnieniu zabezpieczeń elektronicznych wzdłuż granicy państwowej z Białorusią, zwłaszcza na odcinkach rzek Bug, Świsłocz i Istoczanka, za łączną kwotę przekraczającą 364 miliony złotych.

Inwestycje obejmują budowę zaawansowanych systemów monitorowania wyposażonych w kamery dzienno-nocne, termowizyjne, specjalne czujniki oraz infrastrukturę wspomagającą, taką jak słupy kamerowe, kable i centra nadzoru.

Realizacja projektu na rzece Bug, który ma trwać 12 miesięcy, została powierzona konsorcjum firm Elektrotim S.A. oraz Ostoya-DataSystem Sp. z o.o. Natomiast budowa bariery elektronicznej na rzekach Świsłocz i Istoczanka została zlecona firmie Sprint S.A., która ma 10 miesięcy na wykonanie wszystkich zaplanowanych prac.

Systemy mają na celu automatyczne wykrywanie i monitorowanie zdarzeń związanych z nielegalną migracją i przemytem, zapewniając ciągłą i skuteczną ochronę granicy. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii bariera elektroniczna ma obejmować całą długość granicy bez stref martwych, uwzględniając różnorodność terenu i roślinności. Dodatkowo projekty przewidują nadzór przyrodniczy, aby minimalizować wpływ inwestycji na środowisko naturalne.

Finansowanie obu inwestycji pochodzi częściowo ze środków Unii Europejskiej, w ramach Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, co podkreśla wagę projektów dla bezpieczeństwa zarówno Polski, jak i całej Unii.

Źródło: wb24.org/strazgraniczna.pl

Fot. X.com/@Straz_Graniczna

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)