Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski wyraziło dezaprobatę wobec przeprowadzonych 25 lutego wyborów parlamentarnych na Białorusi, podkreślając, że odbyły się one w sytuacji rażącego naruszenia demokratycznych standardów.

Jak podano w oświadczeniu polskiego ministerstwa, zorganizowane przez reżim Łukaszenki głosowanie było kolejną próbą kreowania alternatywnej rzeczywistości, dążenia do pogłębiania wewnętrznego kryzysu i utrzymywania władzy za wszelką cenę kosztem własnego społeczeństwa.

“Z rozczarowaniem przyjmujemy decyzję Mińska o uczynieniu z niedzielnych wyborów farsy i parodii demokracji, a także wykorzystaniu ich do forsowania szkodliwej polityki podporządkowywania Narodu Białoruskiego woli wąskiej grupy sprawującej władzę. Niedopuszczenie do udziału w wyborach środowisk niezależnych, ignorowanie swoich międzynarodowych zobowiązań poprzez niezaproszenie obserwatorów z Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, a także towarzyszące kampanii wyborczej drastyczne zaostrzenie represji, których efektem była śmierć piątego już więźnia politycznego, dobitnie pokazują, że białoruskie władze nie są w najmniejszym stopniu zainteresowane działaniem na rzecz poprawy sytuacji, a powtarzane przez ostatnie miesiące odezwy o gotowości do dialogu pozostają jedynie pustymi sloganami” – napisano w oświadczeniu.

Polskie MSZ ponownie zwróciło uwagę na sytuację więźniów politycznych, podkreślając, że Białoruś nadal jest miejscem niebezpiecznym dla samych obywateli tego kraju.

“Dziś Białoruś to kraj wciąż skrajnie nieprzyjazny dla samych Białorusinów. W białoruskich koloniach karnych wciąż przebywa kilka tysięcy przeciwników politycznych władz, w tym przedstawiciele polskiej mniejszości narodowej. W politycznych procesach pod absurdalnymi zarzutami zapadają wyroki długoletniego więzienia za najmniejszy nawet przejaw niezależności, w tym krytykę władzy. Więźniom odmawia się podstawowych praw, są oni przetrzymywani w ciężkich warunkach oraz poddawani nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu”.

W oświadczeniu przypomniano, że Polska nieustannie wzywa władze w Mińsku do respektowania swoich międzynarodowych zobowiązań, uwolnienia i rehabilitowania wszystkich więźniów politycznych oraz przystąpienia do zakrojonej na szeroką skalę wewnętrznej reformy instytucjonalnej, która pozwoli przekształcić Białoruś w wolne, demokratyczne i odpowiedzialne europejskie państwo przestrzegające praw i dbające o dobrostan swoich obywateli.

“Naród Białoruski na to zasługuje” – kończy swoje oświadczenie resort dyplomacji.

Źródło: gov.pl/web/dyplomacja

Fot. gov.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)