W Bieszenkowiczach na Witebszczyźnie zostanie postawiony znak pamiątkowy ku czci Lwa Sapiehy, hetmana wielkiego litewskiego, kanclerza wielkiego litewskiego w latach 1589–1623 oraz marszałka sejmu w Warszawie w 1582 roku, który urodził się w tych okolicach – podaje lokalne wydanie “Zorza”.

W styczniu Rejonowy Komitet Wykonawczy ogłosił konkurs na projekty pomników. Do konkursu zgłoszono łącznie 12 prac twórczych. We wtorek jury, w skład którego weszli eksperci z dziedziny sztuki z Mińska i Witebska, a także przedstawiciele władz rejonowych, wybrało zwycięzcę. Autorem zwycięskiej pracy jest miński rzeźbiarz Iwan Misko.

“Zorza” podkreśla, że praca, jako jedna z najlepszych, została również wyróżniona przez mieszkańców rejonu, którzy wzięli udział w ankiecie.

fot. gztzara.by

Lew Sapieha – kanclerz wielki litewski, wojewoda wileński, hetman wielki litewski, urodzony na Witebszczyźnie, 4 kwietnia 1557 r.

Studiował w Lipsku, następnie pracował w kancelarii królewskiej Stefana Batorego u boku Jana Zamoyskiego. Popierał plany unii politycznej i kościelnej z Moskwą. Brał udział w wojnach Stefana Batorego i Zygmunta III, współinicjator i uczestnik wypraw na Moskwę. Prowadził rokowania przed pokojem w Dywilinie (1618). Pełniąc obowiązki kanclerza, uporządkował statuty litewskie i zreorganizował sądownictwo Wielkiego Księstwa.

Lew Sapieha, portret nieznanego autora z 1616 roku (źródło: wikipedia.org)

Pamięć kanclerza Lwa Sapiehy cieszy się wielkim uznaniem również mieszkańców współczesnej Białorusi, przede wszystkim tych, którzy dzieje swego kraju wywodzą od tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Źródło: wb24.org/gztzara.by/nashaniva.com/studium.uw.edu.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)