Wśród absolwentów Liceum przy Białoruskim Uniwersytecie Państwowym (BGU) szerzą się plotki, że istnieją plany zmiany nazwy tej renomowanej placówki edukacyjnej na cześć sowieckiego kata — Feliksa Dzierżyńskiego, znanego jako “Żelazny Feliks”. W odpowiedzi na te spekulacje Euroradio postanowiło skontaktować się z administracją liceum, aby uzyskać oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Dyrektorka liceum, Tatiana Mamczic, w rozmowie z Euroradio, zasugerowała, że wszelkie dyskusje na ten temat powinny odbywać się osobiście, nie wyrażając chęci omawiania tej kwestii telefonicznie. Podkreśliła, że osoby zainteresowane, w tym byli uczniowie, mogą zapisać się na spotkanie, aby przedstawić swoje propozycje lub wyrazić opinie.

Podczas próby dalszego wyjaśnienia sytuacji, sekretarka stwierdziła, że nazwa liceum nie jest obecnie przedmiotem dyskusji, pozostawiając w powietrzu pytanie o ewentualnym przemianowaniu placówki.

Feliks Dzierżyński jest znany jako przewodniczący Czeki — sowieckiej tajnej policji, poprzedniczki NKWD i KGB, osobiście odpowiedzialny za “czerwony terror”, w wyniku którego w latach 1918 —1922 zamordowanych zostało od 50 tysięcy do 1,7 miliona ludzi. Faktycznie mówimy tutaj o eksterminacji części ludności przez komunistów na zasadzie klasowej.

Źródło: wb24.org/euroradio

Fot. youtube

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)