Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska powołała Roberta Tyszkiewicza na utworzone właśnie stanowisko koordynatora do spraw Polonii i Polaków za granicą. Tyszkiewicz był wieloletnim posłem na Sejm i przewodniczącym sejmowej komisji spraw zagranicznych.

Nowe stanowisko zastępuje dotychczasowy urząd pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za granicą, działający od 2019 roku.

“Senat będzie się mógł lepiej opiekować Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą i rozdysponować środki na ich wsparcie” – powiedziała marszałek Kidawa-Błońska podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Senacie.

Marszałek ogłosiła również konkurs ofert na realizację zadań publicznych “Senat – Polonia 2024”.

Podkreśliła, że po kilkuletniej przerwie do budżetu Kancelarii Senatu wracają środki – 10 milionów zł – na realizację zadań na rzecz Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Dodała, że podstawowym celem konkursu będzie sprawiedliwe i transparentne rozdzielenie tych pieniędzy między organizacje polonijne. Zachęcała do udziału w konkursie zarówno organizacje już długo działające, jak i te, które dopiero teraz zaczną funkcjonować dzięki środkom z Senatu.

Tyszkiewicz wyjaśnił, że konkurs „Senat – Polonia 2024” rozpoczął się 11 marca 2024 r., nabór wniosków ruszy 18 marca, a zakończy 15 kwietnia.

Źródło: wb24.org/senat.gov.pl

Fot. Hubert Pielas/Kancelaria Senatu

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)